Motorbonden KNMV en MON zoeken samenwerking

Onlangs zijn bestuursdelegaties van de KNMV en de MON bij elkaar geweest om te verkennen op welke terreinen men in de toekomst beter kan samenwerken. Het belang van de sporter staat hierbij centraal. De eerste resultaten werden direct behaald, want met een drietal vraagstukken is men al aan de slag gegaan.

Het zoeken naar verbinding met andere partijen binnen de motorsport - en dus ook met collega-motorbonden – is in 2014 een van de speerpunten in het sportbeleid van de KNMV. Zo was het alweer twee jaar geleden dat men met de MON om de tafel zat om vraagstukken binnen de motorsport op bestuursniveau te bespreken. Afgelopen week werd dit overleg weer opgepakt, met als doel om de gemeenschappelijke problemen te benoemen en vervolgens aan te pakken.

Tijdens het verkennende overleg werden meteen zaken gedaan en drie concrete onderwerpen kregen prioriteit:

- Het vaststellen van circuitnormen voor de motocross, uiteraard in het belang van de veiligheid van
 de motorsporter. Op dit moment bestaan er nog verschillen, maar in de toekomst moeten de
 circuits vanuit beide bonden worden gekeurd.

- De geluidsnorm bij motocross vraagt om een gezamenlijk optreden waar het de handhaving betreft.
 Die norm is 94 dB(A) bij zowel trainingen als wedstrijden, met uitzondering van ONK-, WK- en EK-
 evenementen.

- Verzekeringen: begin 2014 bereikten de verzekeraars van beide bonden overeenstemming over de
 voorwaarden voor hun licentiehouders om op zowel KNMV- als MON-evenementen/circuits te
 mogen rijden. Deze condities zullen verder worden uitgewerkt, mede in relatie tot de gezamenlijke
 circuitkeuring.

MON KNMV

 


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen