• Home
  • Motornieuws
  • Ministerie: politie moet uitlaten motoren zonder meting kunnen afkeuren

Ministerie: politie moet uitlaten motoren zonder meting kunnen afkeuren

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met de RDW aan een methode om uitlaten voor op de weg op het uiterlijk af te kunnen keuren, waardoor de tot nu toe verplichte geluidsmeting niet meer nodig zal zijn. Dat laat het ministerie weten na vragen daarover van Nieuwsmotor.nl. 

Door een aantal partijen wordt vanuit een samenwerkingsverband gewerkt aan de actie “Te luid geluid is uit”. De organisatoren hiervan wisten politieke vertegenwoordigers zover te krijgen dat die de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om een reactie op de actie vroegen. Die reactie kwam in de vorm van een brief van minister Mark Harbers aan de Tweede Kamer, met als belangrijkste antwoord “Het ministerie beschouwt dit convenant van de motorrijders als positieve ontwikkeling".

In de brief stond echter nog een opvallende zin, namelijk de volgende: "Voor dat laatste (het gebruik van gemodificeerde of illegale uitlaten, red.) werkt het ministerie nu, samen met de RDW, aan een voorstel om onjuist gebruik van uitlaten en illegale uitlaten beter en eenvoudiger handhaafbaar te maken."

Een opvallende ontwikkeling, want er zijn immers al zeer duidelijke Europese keuringen en homologaties, alleen worden deze op straat zo goed als nooit gecontroleerd. Daar komt bij dat ook in goedgekeurde uitlaten vaak een klep zit, die boven een bepaald toerental opengaat. Daarom vroeg Nieuwsmotor.nl het ministerie om een uitleg van deze ontwikkeling, met vooral de vraag of het dan over nieuwe inrichtingseisen (technische regels) gaat, of om een andere manier van handhaving van de huidige regels. Dat  laatste blijkt dus het geval te zijn, zo blijkt uit het bericht van het ministerie:

“Momenteel is een ‘statische’ meting (een meting langs de weg) nodig om te bepalen of de uitlaat van een motorfiets volgens de vastgestelde eisen werkt en binnen de geluidsnormen blijft. Dit is in de praktijk lastig uitvoerbaar. We werken daarom aan een voorstel waarin in plaats van een statische meting een visuele inspectie van een uitlaat (om te kijken of deze zichtbaar is aangepast of is beschadigd) voldoende is voor een verbod voor rijden op de weg. Omdat een verbod voor rijden door de politie opgelegd kan worden, zit het dus op de handhavingskant.”

Dit houdt in dat de politie op het oog (‘visueel’), dus zonder geluidsmeting, gaat waarnemen of een uitlaat wel of niet aan de regels voldoet, waarna het voertuig stilgezet kan gaan worden. Dat het dan om een ontbrekend E-keurmerk, een verwijderde dB-killer of een onbekend uitlaatmerk gaat, ligt voor de hand. Dit maakt het alleen wel interessant hoe dan omgegaan wordt met de geluidsklep, een methode die motorfabrikanten en aftermarket uitlaatmerken masssaal gebruiken om -binnen de regels- toch veel geluid mogelijk te maken, onder het mom van een betere verdeling van vermogen. 

Of een op straat 'visueel' afgekeurde uitlaat dan gelijk ook tot een WOK melding (tijdelijk ongeldig verklaren kentekenbewijs) zal leiden, is nog onduidelijk, maar dit ligt wel voor de hand. Een dergelijk voorstel zal overigens eerst nog langs de politiek en rechterlijke macht moeten, maar het is wel de richting waarin wordt gewerkt. 

Bron foto: Ali Express


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal