• Home
  • Motornieuws
  • SWOV: na 20 jaar nieuw grootschalig diepteonderzoek naar motorongevallen

SWOV: na 20 jaar nieuw grootschalig diepteonderzoek naar motorongevallen

Begin april is SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, gestart met een diepteonderzoek naar motorongevallen. Bij diepteonderzoeken worden verkeersongevallen van een bepaald type tot in detail geanalyseerd. Met de inzichten die dit oplevert kunnen aanbevelingen worden gedaan om toekomstige ongevallen te voorkomen. Eerder voerde SWOV dieptestudies uit naar onder meer ongevallen met speed-pedelecs, scootmobielen, bestelauto’s en snorfietsen. 

Jaarlijks vallen in Nederland ruim veertig verkeersdoden onder motorrijders. In vergelijking met andere vervoerswijzen, hebben motorrijders een hoger risico om bij een verkeersongeval te overlijden of ernstig gewond te raken. Het laatste grootschalige onderzoek naar motorongevallen werd twintig jaar geleden uitgevoerd: het zogeheten MAIDS-onderzoek.

SWOV wil met het nu gestarte diepteonderzoek een hernieuwd inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van motorongevallen, en de ontwikkelingen die daarin zijn opgetreden sinds het MAIDS-onderzoek. Deze dieptestudie wordt uitgevoerd door het SWOV-team voor diepteonderzoek.

SWOV Diepteonderzoek richt zich steeds op een specifiek type ongeval. Een speciaal SWOV-team verzamelt informatie over een groep vergelijkbare ongevallen en bestudeert elk ongeval in detail. Daarbij kijkt het team naar de personen die bij het ongeval betrokken waren, naar hun voertuigen en naar de ongevalslocatie. Ook de samenhang daartussen is belangrijk: een verkeersongeval wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van factoren. 

Politiemeldingen

Sinds april 2022 onderzoekt het SWOV-team voor diepteonderzoek motorongevallen. Als er een motorongeval is gebeurd, krijgt het team daarover een melding van de politie. Het team neemt vervolgens contact op met de mensen die bij het ongeval betrokken waren, inspecteert de schade aan de voertuigen en bekijkt de locatie waar het ongeval plaatsvond.

Interviews met de betrokken personen

Het team wil graag weten wat er precies is gebeurd en wat er aan het ongeval vooraf ging. Ook wil het in kaart brengen welke gevolgen het ongeval voor de betrokkenen heeft; voor de motorrijder en voor eventuele passagiers of andere verkeersdeelnemers waarmee hij in botsing is gekomen. Daarom neemt een van de psychologen van het team contact op met de betrokkenen om, indien mogelijk, een persoonlijk gesprek te voeren.

Anoniem

De informatie die voor dit onderzoek wordt verzameld, is uiteraard vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek. Alle gegevens worden bovendien direct geanonimiseerd.

Medische gegevens over letsels

Een belangrijk doel van het onderzoek is om het aantal verkeersgewonden te verlagen. Daarom wil het team weten welk letsel de betrokkenen hebben opgelopen en hoe dit letsel is ontstaan. Met dit doel vraagt het team de betrokkenen toestemming om de medische gegevens op te vragen over de verwondingen die ze bij het ongeval hebben opgelopen en waarvoor ze in het ziekenhuis zijn behandeld.

Inspectie van de voertuigen

De schade aan de voertuigen geeft informatie over wat er tijdens het ongeval is gebeurd. Daarom onderzoekt het team de voertuigen. Er wordt op dat moment ook gezocht naar sporen van lichamelijk contact op de voertuigen. Deze sporen worden later vergeleken met het letsel van de betrokkenen. Inspectie van de ongevalslocatie Om een duidelijk beeld van de ongevalslocatie te krijgen, bekijkt het team de situatie ter plaatse. Er wordt een schets van de verkeerssituatie gemaakt en er worden foto- en video-opnamen gemaakt van de ongevalslocatie en de directe omgeving.

Analyse

Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van motorongevallen? En zijn er specifieke letsels die bij deze ongevallen vaak voorkomen? In de analysefase wordt gezocht naar een antwoord op deze vragen. Eerst wordt per ongeval bepaald welke factoren een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en verloop van het ongeval. Daarna wordt de set van verzamelde ongevallen bekeken en wordt nagegaan of er overeenkomsten zijn. Een volgende stap is maatregelen te bedenken waarmee deze ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Bron: SWOV


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal