Amsterdam start proef met lawaaiflitspaal

De gemeente Amsterdam gaat proeven doen met zogenaamde lawaaiflitspalen. Er zal gestart worden met het plaatsen van drie palen voorzien van speciale decibelmeters. Bij een overtreding zal het kenteken van de overtreder geregistreerd worden en wordt de boete opgestuurd. Echter, de eerste drie palen zullen puur voor testdoeleinden gebruikt gaan worden. Tussen Meer in Nieuw-West, de Valkenburgerstraat in Centrum en bij de RAI in Zuid zullen de palen geplaatst worden. Dit zijn plekken binnen de gemeente waar vooral groepen of 'groepjes' motorrijders hard optrekken met vaak open uitlaatdempers.

Op het moment zijn er al wetsartikelen die geluidsoverlast door motorvoertuigen verbieden. De boetes die bij een overschrijding van de toegestane DB's horen zijn niet mild. De handhaving schijnt nu aleen nog erg complex te zijn en het vergt de nodige capaciteit van de handhavers. Begin vorig jaar werd het Actieplan Geluid in de gemeente Amsterdam behandeld en overlast door motorvoertuigen was het grootste thema onder de inspraakreacties. In de afgelopen jaren zijn er ook al verschillende petities aangeboden over de kwestie.

Als de testen met de lawaaiflitspalen de gewenste (betrouwbare) data weten te verzamelen over de geluidsoverschrijdingen, dan wil wethouder van verkeer, Egbert de Vries, de lawaaiflitspalen bij het kabinet laten certificeren en de test omzetten naar een definitief middel om de geluidsoverlast te bestrijden. Meer grote steden, waaronder ook Rotterdam, zijn plannen aan het opstellen om verschillende handhavingsmiddelen te testen om de geluidsoverlast te kunnen beboeten en terugdringen. Zo werd er in Rotterdam in april van dit jaar al gesproken over de inzet van akoestische flitspalen.

Uiteindelijk zal het ook afhangen van de samenwerking met de politie en het Rijk om alles na het overhandigen van betrouwbare testdata rond te krijgen met betrekking tot het beboeten en handhaven. Het zal dan ook niet vreemd zijn dat er misschien landelijk een soortgelijke lawaaiflitspaal zal worden geïntroduceerd als deze testen het gewenste resultaat kunnen opleveren.


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal