Yamaha: 24% minder CO2 uitstoot door producten in 2030

In een persbericht kondigt Yamaha Motor aan dat in 2050 haar productieprocessen en producten volledig CO2-neutraal zullen zijn, maar heeft voor de productie en haar producten wel volledig verschillende routes. Daarbij komt het er in het kort op neer dat het snel lukt om bij de productieprocessen snel veel minder CO2 uit te stoten, maar dat dit voor de producten zelf (motorfietsen, bromfietsen, buitenboordmotoren etc.) veel minder snel omlaag gaat en ook veel langer gaat duren. 

Qua producten begint Yamaha voorzichtig, het bedrijf heeft, op elektrische fietsen na, dan ook nog geen emissieloze producten voor consumenten te koop. Het Japanse bedrijf zegt dat haar producten in hun hele "lifecycle" toch al 16% minder CO2 veroorzaken dan in 2010. Dat moet dan 24% worden in 2030 en 38% in 2035. Daarna moet de grote sprong volgen: tussen 2035 en 2050 moet de emissiedaling van die 38% naar 90% gaan. Yamaha wil dat bereiken met drie strategiën: verbetering van de brandstofefficiëntie van verbrandingsmotoren, uitbreiding van het assortiment elektrische modellen en het ontwikkelen van aandrijflijnen die gebruik maken van hernieuwbare energie. 

Qua productie claimt Yamaha al in 2020 maar liefst 41% minder CO2 uit te stoten dan in 2010. In 2030 moet dat -50% zijn en in 2035 -55% ten opzichte van "basisjaar" 2010. De grote daling moet dan in de 15 jaar daarna volgen: de CO2-emissie moet dan 86% minder zijn dan in 2010. 

In het persbericht meldt Yamaha niet hoe de laatste procenten behaald gaan worden, om tot daadwerkelijke "carbon neutrality" te komen. 

"Yamaha Motor heeft voortdurend persoonlijke mobiliteitsopties aangeboden met een kleine ecologische voetafdruk en een lage CO₂-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van het product, van de inkoop en productie van grondstoffen tot gebruik en afvoer. Om in 2050 een koolstofneutrale samenleving te realiseren, zal het bedrijf nieuwe waarde blijven bieden door naast zijn kenmerkende motorfietsen nieuwe vormen van mobiliteit voor te stellen die uniek zijn voor Yamaha Motor.


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal