• Home
  • Motornieuws
  • Nieuwe Europese wetgeving: zelf motoraccu vullen verboden

Nieuwe Europese wetgeving: zelf motoraccu vullen verboden

Door het ingaan van een nieuwe Europese Verordening (EU) 2019/1148 op 1 februari 2021 wordt zwavelzuur (accuzuur) in de concentratie 15% g/g tot 40% g/g vanaf nu officieel gedefinieerd als uitgangsstof voor explosieven. Doel is ervoor te zorgen dat bepaalde stoffen waar zelfgemaakte explosieven mee gemaakt kunnen worden, niet meer vrij verkocht kunnen worden. Die wet bestond op al, maar in de herziening van de wet zijn een aantal veranderingen aangebracht. Vanaf februari mag er daarom geen zwavelzuur 'los' meer worden verkocht aan consumenten die niet over een speciale vergunning beschikken. Dit geldt ook voor de zuurpakketten die in sommige gevallen werden meegeleverd met onderhoudsvrije accu's, wat nu dus niet meer is toegestaan. Ook zogenaamde onderhoudsvrije accu's mogen daarom vanaf nu alleen aan motorrijders worden verkocht, als de accu door de dealer vooraf is gevuld. 

De nieuwe richtlijn gaat nog verder waar het zwavelzuur aangaat. Motordealers zijn namelijk verplicht verdachte transacties, verlies en diefstal van 'precursoren' van explosieven te melden aan de bevoegde autoriteiten, overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2019/1148. Ook dit geldt dus bij zwavelzuur voor accu's. Motorzaken zijn daarom ten alle tijde verpllicht om zo'n verdachte transactie, vermissing of diefstal binnen 24 uur te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën, een verplichting waarover zij ook hun werknemers moeten inlichten. 


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal