RAI: meer motorrijders rijden door in de winter

De motorfiets is nu ook in de winter aan een flinke opmars bezig, zo meldt de RAI Vereniging. Uit een onderzoek dat RAI Vereniging onlangs door Direct Research onder 526 motorrijder heeft laten uitvoeren, blijkt dat ruim de helft van de motorfietsbezitters (52,1%) in de winter gewoon blijft doorrijden, waarvan een derde (29%) aangeeft in de winter juist méér te zijn gaan rijden vanwege het mildere klimaat. Hoofdreden die wordt opgegeven is daarbij de keuzemogelijkheid "omdat ik ontdekte dat het prima kon". Ondanks de kleine doelgroep van de enquete is dit een opvallend resultaat, wat mooi aansluit bij de groeiende verkoopcijfers van motorfietsen, zowel nieuws als tweedehands. Op de vraag "Rijdt u ook op uw motor in de winter?" is de groep die aangeeft altijd al door te rijden het grootst en daarbij is, net zo opvallend, de groep nieuwe doorrijders van het afgelopen jaar met 2,3% juist het kleinst. 

Veelgenoemde meerkeuze-antwoorden bij de maatregelen die doorrijders nemen om in de winter op de motor te kunnen blijven rijden zijn 'aanpassen van je rijstijl', goed in de gaten houden van weersvoorspellingen en goede motorkleding voor de winter. Van de niet-doorrijders zegt 56% alsnog ook in de winter op de motor te stappen als het weer nóg beter zou worden. 

Vraag: "Rijdt u ook op uw motor in de winter?"

Antwoord Aantal %
Ja, altijd al 149 28,30%
Ja, sinds 5 tot 10 jaar  27 5,10%
Ja, sinds 4 jaar  35 6,70%
Ja, sinds 3 jaar 21 4,00%
Ja, sinds 2 jaar 30 5,70%
Ja, sinds 1 jaar 12 2,30%
Nee ik rijd niet op de motor in de winter 252 47,90%
Totaal 526 100,00%

De resultaten van het onderzoek bevestigen volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck dat de gemotoriseerde tweewieler sterk aan belang wint als serieus en volwaardig dagelijks vervoersalternatief': 

"Enerzijds staat motorrijden symbool voor beleving, fun en vrijheid. Tegelijkertijd vormt de motor inmiddels een onmisbare en praktische schakel in de mobiliteitsketen, neemt weinig ruimte in beslag, is flexibel, leidt tot minder files en zorgt voor een betere bereikbaarheid. Met 1,5 miljoen bezitters van het A-rijbewijs is het potentieel enorm. Bovendien zijn moderne motorfietsen efficiënt, schoon en zuinig en niet in de laatste plaats, dankzij tal van actieve en passieve rijtaakondersteunende ADAS- systemen (active cruise control, ABS, traction control, remkrachtdosering etc.), steeds veiliger."


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal