Ducati hervat productie vanuit fabriek Borgo Panigale

Vanaf vandaag 27 april hervat Ducati de productie in de fabriek Borgo Panigale. Vanwege de maatregelen aangaande het Corona-virus is de fabriek gesloten geweest vanaf vrijdag 13 maart. Hiermee is de eerste stap gezet in het proces om langzaam terug te keren naar een normale situatie. De Italiaanse regering heeft aangegeven dat bedrijven die gericht zijn op de export en een cruciale factor spelen binnen de Italiaanse economie de productie weer mogen hervatten.
In wat Ducati de eerste fase noemt, starten enkel werknemers die direct betrokken zijn bij de productie. Vanaf vandaag starten als eerste de mensen die aan de motoren werken en vanaf morgen ook de medewerkers die de motorfietsen in elkaar zetten. Hierbij worden enkel mensen de fabriek binnen gelaten die niet vanuit huis kunnen werken. Om het aantal mensen binnen de fabriek minimaal te houden, zijn daarnaast de diensttijden veranderd. in plaats van een reguliere dienst van acht uur, zullen de medewerkers werken in diensten van twee maal zeven uur. De kantine zal open zijn, maar per werknemer zullen er 4 stoelen staan, om de ruimte tussen werknemers zo groot mogelijk te houden. Mondkapjes zijn verplicht voor iedere werknemer binnen de fabriek, zelfs wanneer zij niet in de nabijheid van iemand anders werken.
Ducati CEO Claudio Domenicali geeft aan dat Ducati klaar is voor deze stap. Mede door de voorbereiding van enkele weken en de nauwe samenwerking met de Italiaanse regering die de nodige ondersteuning heeft geboden bij het opzetten van de maatregelen. Verder geeft hij aan dat de motorfietsmarkt sterk seizoensgebonden is, waardoor de productiestop in Maart en April nu al zorgt voor negatieve effecten op de verkoop. Hij vervolgt dat nu de Duitse dealers sinds een week weer open zijn, de Chinese markt flink aantrekt en de verkopen in Japan en Korea stijgen er een groot tekort is ontstaan in nieuwe motoren. Door de herstart van productie hoopt hij een deel van de verliezen te kunnen compenseren. Hij sluit af met alle medewerkers van Ducati te bedanken voor hun toewijding, geduld en de ondersteuning in de herstart van de productie.

 

Hieronder volgt het officiële persbericht van Ducati:

 

Ducati start zijn motoren weer op: nieuwe motoren komen binnenkort bij de dealers binnen.

  • Op maandag 27 april zal de productie in de Ducati-fabriek in Borgo Panigale geleidelijk aan weer op gang komen.
  • Werknemers die worden opgeroepen om te werken, zijn het minimum dat nodig is om productie- en onderzoeksactiviteiten uit te voeren en moeten zich houden aan een rigide veiligheidsprotocol dat samen met de RSU is ontwikkeld en waarvoor een specifieke overeenkomst geldt. Maskers zullen verplicht zijn voor iedereen, ongeacht de afstand.
  • Claudio Domenicali: " Het is absoluut noodzakelijk om goed te letten op de strikte naleving van de veiligheidsprocedures: het virus is niet verdwenen. Het werk dat samen met de regio Emilia-Romagna is verricht, is belangrijk geweest. Het wordt een uiterst moeilijk jaar, maar het opnieuw opstarten is nog steeds een begin; we hebben veel bestellingen voor de Streetfighter V4, voor de Multistrada GT en voor de Panigale V2. De motor is een perfect voertuig voor 'fase twee': geen parkeerproblemen en afstandelijkheid gegarandeerd; veiligheid en plezier tegelijk".

Borgo Panigale (Bologna, Italië), 26 april 2020 - Ducati zal geleidelijk aan terugkeren naar een normale situatie, met de gestage hervatting van de productie in de Borgo Panigale fabriek, die op maandag 27 april zal beginnen.
In overeenstemming met het reglementaire protocol voor maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus op de werkplek tegen te gaan en in te dammen, heeft Ducati op vrijdag 13 maart de productie in zijn fabriek in Bologna tijdelijk stopgezet om de productieschema's te reorganiseren. Toen kwam het decreet dat alle niet-essentiële activiteiten opschortte en dus, ondanks het feit dat de organisatie klaar was, de productie niet herstartte. De geleidelijke verbetering van de gezondheidstoestand heeft de regering vandaag de dag in staat gesteld om bedrijven die als strategisch worden beschouwd voor de nationale economie, waarvan de activiteit voornamelijk gericht is op de export en waarvoor een verlenging van de schorsing het risico zou inhouden dat ons land extra marktaandelen zou verliezen, in staat te stellen de productie te hervatten.

Dit is een eerste fase van terugkeer, waarbij op dit moment slechts een deel van de werknemers die voor de productielijnen bestemd zijn, betrokken zal zijn. Het personeel van de werkplaats zal eerst beginnen, daarna de monteurs van de motoren en, vanaf dinsdag 28 april, de monteurs van de motorfietsen. Wat de werknemers betreft, zal het gebruik van slim werken verplicht blijven, alleen degenen die niet in staat zijn om hun werk thuis uit te voeren, zullen toegang krijgen tot de fabriek. Alle middelen die worden ingezet op het gebied van handel, marketing, IT, personeelsbeheer, financiën, inkoop en logistiek zullen dus op afstand werken. De productie is gereorganiseerd, van een acht uur durende dienst naar twee zeven uur durende diensten, zodat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de fabriek aanwezig zijn en er dus zo min mogelijk contact is. De kantine zal actief zijn, maar met één zitplaats per vier stoelen.

De technici die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling en die hun werk niet thuis kunnen doen, waren al aan het werk volgens de specifieke ATECO-code: daarom zijn de technici van de motortestruimten, de technici die de motortesten uitvoeren en de technici die de laboratoriumtests uitvoeren, allemaal aanwezig op Borgo Panigale. Alle designers, projectmanagers en degenen die op de calculatieafdeling werken, werken op afstand. Dit zal zorgen voor de levering van Ducati-motoren en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Alle gedragsregels die in Ducati van kracht zijn voldoen aan het bijgewerkte gemeenschappelijke protocol van 24 april, en zijn op sommige punten zelfs nog restrictiever. Zo is er binnen het bedrijf een absolute vereiste om maskers te gebruiken, ongeacht de afstand. Het hele Ducati-protocol is het resultaat van het werk van een gezamenlijke commissie van het bedrijf en de RSU (unified worker representation body) die werd gevormd op 23 februari, slechts twee dagen na de ontdekking van de eerste besmette persoon in Italië. Veel van de ingevoerde maatregelen zijn het resultaat van een zorgvuldige analyse van de protocollen die worden gebruikt in de Chinese fabrieken van de VW-groep, in het bijzonder de FAW-VW van Chanchung, waar de productie slechts een week werd opgeschort, maar waar nog steeds strenge beschermings-, afstands- en saneringsmaatregelen van kracht zijn.

"We zijn klaar om te starten, we hebben de afgelopen weken hard gewerkt om elk risico tot een minimum te beperken", aldus Claudio Domenicali, CEO van Ducati. "Desondanks zullen we uiterst voorzichtig en rigoureus moeten zijn. Het virus is nog steeds in omloop en we moeten daarom voorzichtig zijn met het bestrijden van elke mogelijke vorm van overdracht. Dit is de reden waarom alle mensen die aanwezig zijn in de fabriek maskers zullen dragen, we moeten de bevolking beschermen tegen de aanwezigheid van asymptomatische positieven die, hoewel in een zeer klein percentage, vandaag de dag aanwezig zijn en niet zullen worden geïdentificeerd door de verplichte temperatuurtest. Serologische tests kunnen helpen, maar ze zijn slechts een momentopname; ze moeten elke dag voor binnenkomst worden herhaald, en dit is natuurlijk uiterst moeilijk. Daarom zijn maskers en afstandelijkheid zo belangrijk. We zullen de protocollen uiteraard aanpassen aan de ontwikkeling van de gezondheidssituatie en aan de aanwijzingen van de staat en de regio Emilia-Romagna. We hebben voortdurend contact gehad met president Bonaccini, die ik bedank voor de steun, met raadslid Colla en met commissaris Venturi om ons beter voor te bereiden op deze eventualiteit. De markt voor tweewielers is zeer seizoensgebonden en de stopzetting van de productie in maart en april heeft al negatieve gevolgen gehad voor de verkoop. De Chinese markt is al booming, de verkoop in Korea en Japan doet het goed. In Duitsland zijn de dealers al een week open en hebben we al een groot tekort aan producten. Ik denk echt dat we door deze herstart de negatieve effecten van de lockdown, die we helaas op het slechtste moment hebben moeten respecteren, in ieder geval gedeeltelijk kunnen beperken. We hebben een prachtige orderportefeuille: de gloednieuwe Streetfighter V4 die net is gelanceerd, heeft unanieme goedkeuring gekregen van de gespecialiseerde pers en is de onbetwiste koningin van de categorie. Helaas werd de productie slechts een maand na de start stopgezet. Dan zijn er ook veel bestellingen voor de Multistrada 1260 S Grand Tour en voor de Panigale V2. We hebben ook de lege magazijnen van de Multistrada 950 en Ducati Scrambler 1100 PRO. Ik ben ervan overtuigd dat de motorfiets in deze 'fase twee' een buitengewoon middel zal blijken te zijn om plezier, passie en de mogelijkheid om een voertuig te hebben waarmee je het weekend kunt doorbrengen, maar ook om je snel en veilig in de stad te verplaatsen, zonder problemen met parkeren of social distancing. Ik wil alle Ducati-medewerkers bedanken die deze zeer afwijkende fase geduldig en gezamenlijk hebben begeleid en ons ondersteunen bij het beheer van de herstart".

Ondanks de heropening van de productielijnen bevestigt Ducati dat het bezoek aan het museum, de fabriek en Fisica in Moto tot nader order opgeschort blijft, en dat de toegang tot de fabriek verboden is voor leveranciers, dealers, externe gecontracteerde bedrijven en extern personeel in het algemeen, tenzij bewezen en onvermijdelijk vereist voor de continuïteit van de productieactiviteiten, de productontwikkeling en de algemene diensten.


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal