Subsidie elektrisch rijden niet voor motorrijders

Op 2 februari dit jaar bracht RTL naar buiten dat er een subsidie komt voor de particuliere koper van elektrische auto's. Deze subsidie zou op kunnen lopen naar €4.000,- voor nieuwe auto's. Voorwaarde is echter wel dat de aanschafwaarde dan niet boven de €45.000 uit komt. Ook voor occasions zou deze subsidie gaan gelden, maar dan zou er maximaal tot €2.000,- terug gestort worden op de rekening van de consument.
Dit komt bovenop de regeling die er al is voor vrijstelling van BPM en MRB. Deze vrijstelling geldt daarnaast ook voor elektrische motorfietsen, waar dus geen aanschafbelasting of motorrijtuigenbelasting voor betaald hoeft te worden.

Reden voor Nieuwsmotor.nl om contact op te nemen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Stientje van Veldhoven als minister Milieu en Wonen onderdeel van uitmaakt. In een reactie laat het Ministerie van IenW weten dat het kabinet het belangrijk vindt om het transport te verduurzamen, omdat dit naast een positief effect op het klimaat ook zorgt voor schone lucht in de steden. Naast vrijstelling van BPM en MRB gelden er daarom voor ondernemers nog extra belastingvoordelen bij kiezen voor elektrisch vervoer, ook voor motorfietsen. Daarnaast is er budget gereserveerd voor het verlenen van een aanschaf subsidie op elektrische auto's, om zo het bezit onder particulieren te stimuleren. In de komende periode komt hier meer duidelijkheid over.
Het is echter niet zo dat motorfietsen in deze laatste regeling meegenomen zullen worden.

Dit is wat ons betreft een gemiste kans. Wanneer het ministerie aangeeft dat milieu en klimaat belangrijk zijn, dient hierin juist gekeken te worden naar de motorrijder. In een onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Leuven bleek al het gunstige effect op de uitstoot wanneer mensen op de motor stappen. Daarnaast neemt ook de filedruk nog eens af met 40%. Waardoor ook een deel van het mobiliteitsprobleem opgelost zou worden. Wanneer de subsidie ook voor de particuliere koper van elektrische motorfietsen zou gaan gelden, wordt de stap om elektrisch te gaan rijden kleiner. Hierdoor zou de uitstoot nog verder teruggedrongen worden en de kans dat mensen vanuit de auto op de motor stappen juist groter. Tevens wordt op deze wijze de markt tussen auto's en motorfietsen scheef getrokken ten nadele van de motormarkt. De kans is door de subsidie namelijk groter dat mensen voor een (nieuwe) elektrische auto kiezen dan voor een (al dan niet elektrische) motorfiets.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Nieuwsmotor.nl ook Electricmotorcycles.nl om een reactie gevraagd. Zij zijn onder andere importeur van Energica en andere merken, maar ook ambassadeur voor elektrisch motorrijden onder de naam "Try Electric". Wij spraken met Marchel Bulthuis.
Hij geeft aan dat de markt voor elektrische motorfietsen op dit moment gelijk is met die van de elektrische auto, het zijn voornamelijk ondernemers en leaserijders die voor de elektrische optie kiezen. Minder dan één procent van de kopers van elektrische motorfietsen is op dit moment een consument. Hierdoor ziet Bulthuis het ook als een gemiste kans. De motorrijder wordt achtergesteld ten opzichte van de automobilist vindt hij. De vrijstelling van BPM en MRB is te verwaarlozen, omdat de kosten hiervoor sowieso al laag zijn voor brandstof motorfietsen. Wanneer je het plat slaat zou je zelfs kunnen spreken van rechtsongelijkheid zo vervolgt hij.
Daarnaast geeft Bulthuis aan dat er wéér een verschil is met Nederland en de rest van de EU daar het motorrijders betreft, zoals met de toevoeging van A1 in het B-rijbewijs. In de andere EU-landen is het zo dat de subsidies voor elektrische auto's en motorfietsen namelijk gewoon gelijk zijn. Het ontbreekt dit kabinet aan lange termijnvisie, zeker wanneer je de resultaten van het onderzoek uit Leuven bekijkt!
Afsluitend geeft Bulthuis aan dat mensen heus wel willen overstappen en dat de techniek er klaar voor is. Struikelblok voor de consument is op dit moment echter alleen nog de aanschafprijs, zoals dat ook geldt voor de aanschaf van elektrische auto's. Wanneer deze subsidie er ook voor elektrische motorfietsen komt, geeft dit zelfs een impuls aan de economie.

Energica Ego


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal