In 2020 verplicht: alles over Euro 5 voor motoren

Vanaf 1 januari 2020 moet iedere nieuwe motorfiets die een typegoedkeuring krijgt voldoen aan de Euro-5 norm. Deze komt in de plaats van de in 2016 ingevoerde Euro-4 norm. Motoren met de huidige typegoedkeuring (Euro-4) mogen nog wel verkocht worden, maar deze moeten vóór 31 december 2020 op kenteken staan, daarna mogen alleen nog maar motoren verkocht worden die aan de Euro-5 norm voldoen. Of deze datum 'hard' is of dat er een overgangsperiode komt voor dealers/importeurs is nog niet duidelijk. De Euro-4 modellen moesten uiterlijk 31 december 2018 gekentekend zijn, en dat was twee jaar na invoering van deze norm. Voor een kleine groep motoren (onder andere enduro motoren) is er een uitzondering, zij krijgen 4 jaar extra tijd om aan de Euro-5 norm te voldoen. Voor hen ligt de deadline dus op 1 januari 2024. In 1999 werd de Euro-1 norm ingevoerd en op de afbeelding is goed te zien dat in twintig jaar tijd motoren drastisch minder milieubelastend zijn geworden, sinds de invoering van de Euro-1 norm is de uitstoot van schadelijk stoffen flink verminderd. De gecombineerde uitstoot van koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx) is met 96,6% gedaald, terwijl de uitstoot van koolmonoxide (CO) met 92,3% is verminderd. Dit brengt de vervuilende emissies van voertuigen van deze categorie op hetzelfde niveau als Euro-6 auto's. 

Vanaf 1 januari 2020 aanstaande moeten nieuwe gemotoriseerde tweewielers (motorfietsen) dus voldoen aan deze Euro 5-norm, een set aan technische regels die er puur op gericht zijn de emissie van motorfietsen te verminderen. Die norm houdt in dat de emissiewaarden van die voertuigen zowat een derde lager moeten liggen dan de Euro 4-norm. Met die nieuwe norm voldoen de motoren en scooters aan de Europese eisen die nu al voor auto’s gelden. Qua uitstoot gaat het dan om 1000 mg/km koolmonoxide (CO), 100 mg/km koolwaterstoffen (THC), 68 mg/km non-methaan koolwaterstoffen (NMHC), 60 mg/km stikstofoxiden (NOx) en 4.5 mg/km fijn stof (PM). Deze emissiegrenswaarden voor uitlaatgassen van Euro 5 voor motorfietsen zijn dezelfde als die van Euro 6 voor auto's.

euro5norm

Foto: ACEM

Antonio Perlot, secretaris-generaal van ACEM: “Technologie heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij het verbeteren van de milieuprestaties van de motoren die straks aan de Euro-5 norm voldoen. ACEM-leden hebben flink geïnvesteerd in onderzoek en productontwikkeling om Euro-5 motoren te kunnen bouwen. Door gebruik te maken van onder andere drieweg katalysatoren met zuurstofsensorbesturingen, complexe elektronische motormanagementsystemen, geavanceerde brandstofinjectie en variabele kleptiming worden de eisen van de Euro-5 norm gehaald. Als gevolg hiervan zullen de milieuprestaties van een motor die voldoet aan de Euro-5 norm gelijk zijn als die van een Euro-6 auto."


Foto: ACEM


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal