Minder dodelijke ongevallen motorrijders in 2018

In 2018 kwamen in het Nederlandse verkeer 42 motorrijders om het leven. Enig lichtpuntje bij dit trieste cijfer is dat dit een daling ten opzichte van de 51 slachtoffers in het jaar daarvoor. Wel waren meer vrouwen in 2018 slachtoffer bij een motorongeluk, drie in plaats van één het jaar daarvoor. Dit blijkt uit de analyse door het SWOV van ongevalcijfers van het CBS. De daling van het aantal dodelijke slachtoffers onder motorrijders is opvallend, omdat het totale aantal verkeersslachtoffers juist met 65 steeg ten opzichte van 2017. Dat totale aantal verkeersdoden  vertoonde in Nederland, na een stijging in de jaren vijftig en zestig, sinds 1973 een geleidelijke daling. Sinds 2000 is het aantal verkeersslachtoffers voor zowel motorrijders als autmobilisten gehalveerd, maar de laatste jaren is deze daling echter gestagneerd. In 2018 waren er dan ook 678 dodelijke slachtoffers in het verkeer in Nederland te betreuren; dit is het hoogste aantal sinds 2010. Ongeveer een derde van deze verkeersdoden bestaat uit auto-inzittenden (233), en ongeveer een derde is fietser (228). 

Het risico om te overlijden in het verkeer blijft per afgelegde kilometer het hoogst voor gemotoriseerde tweewielers: brom- en snorfietsers en motorrijders zijn duidelijk de kwetsbaarste groep. Per miljard afgelegde kilometers ligt het aantal dodelijke slachtoffers op 50 voor motorrijders en rond 42 voor brom- en snorfietsberijders, terwijl dit voor voetgangers en fietsers rond de 10 ligt en voor autobestuurders rond 2. Daarbij valt wel aan te tekenen dat de vergelijking "per afgelegde kilometer" deels mank gaat, feitelijk zou een vergelijking voor in het verkeer doorgebrachte tijd logischer zijn. 

Verkeersslachtoffers 2018


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen