• Home
  • Motornieuws
  • Nul verkeersdoden: extra cursussen motorrijders verplicht?

Nul verkeersdoden: extra cursussen motorrijders verplicht?

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag twee nieuwe verkeersrapporten gepresenteerd: het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Aanleiding is (onder andere) de toename van het aantal verkeersslachtoffers en de stabilisereing van het aantal verkeersdoden. In het plan komen twee punten richting motorrijders voor, vooral gericht op extra cursussen voor motorrijders. De motorlobby hamert hier al langer op, maar enig opportunisme is daarbij niet ver weg, omdat diezelfde clubs vaak ook zelf de gevraagde opleidingen aanbieden. 

Er is hierover overigens nog geen beslissing genomen, maar de opening is er nu, gezien de nogal algemene tekst, die vooral op "hogere orde vaardigheden" voor motorrijders van toepassing kan zijn: “de Rijksoverheid zal bezien op welke manier hogere orde vaardigheden aangeleerd en/of getoetst kunnen worden. Hierin wordt onder meer gekeken naar de wijze van examinering en de eisen aan rijbewijzen per modaliteit. De ervaringen en resultaten uit andere landen (EU-lidstaten, maar met name de VS en Australië) worden hierin meegenomen.”  

Verder wordt er specifieker gekeken naar beginnende bestuurders, maar dat wordt dan wel weer weer richting een extra opleiding geduwd. Zo wordt wel de positieve werking van het jonger rijden in een auto (2ToDrive) geprezen, maar bij motorrijden wordt daar met geen woord over gerept. Ook hier wordt over een "vrijwillige cursus" gesproken: “de huidige beginnersregeling lijkt weinig tot geen effect te hebben op de verkeersonveiligheid van de beginnende bestuurder. Wel heeft de aanpak bij 2ToDrive voor 17-jarigen een positief effect. Voor motorrijders is door SWOV al aangetoond dat een vrijwillige cursus voor motorrijders na het behalen van het rijbewijs aantoonbaar beter en minder gevaarlijk rijgedrag veroorzaakt. Onderzocht zal worden hoe een betere regeling voor beginnende bestuurders vorm kan krijgen.”

Er zijn ook plannen om niet alleen naar de motorrijders zelf te wijzen, maar ook naar de andere verkeersdeelnemers. Zo wordt in het 2019-2012-plan het heikele punt van zelfrijdende voertuigen aangepakt, om te voorkomen dat die (zoals nu het geval lijkt) motorrijders over het hoofd kunnen zien. "Verbeterde detectie van motorrijders door noodremsystemen in (vracht)auto’s worden geagendeerd. Slimme remsystemen of andere sensoren zien motoren soms niet. Samen met RDW gaan we de eisen aan deze systemen proberen aan te scherpen". 

Voor die slag in digitale systemen wordt ook naar de motorfietsen zelf gekeken, al is het niet direct duidelijk welke systemen auto's wel hebben en motoren (nog) niet: "tot nu toe hebben motoren en motorrijders onvoldoende geprofiteerd van de ontwikkelingen in slimme voertuigsystemen, deels omdat de vraag naar dit soort systemen onder motorrijders niet zo groot is. Onderzoek doen hoe dat kan worden verbeterd door enerzijds te bezien hoe we –samen met de organisatie voor motorrijders- het draagvlak onder motorrijders kunnen vergroten voor slimme voertuigsystemen, en anderzijds te bezien of en hoe de technieken die specifiek voor auto’s zijn ontworpen ook toegepast kunnen worden op motoren."

Verder wordt er gekeken naar motorhelmen die verouderen: "motorhelmen zijn beperkt houdbaar (het gas loopt langzaam uit het schuim in de helmen) maar mogen nu nog onbeperkt verkocht worden. Het is een wens van motorrijders om de productie-datum (of THT datum) in de helm te zetten als opstap naar een verbod op de verkoop van te oude helmen. In ECE (Economic Commission Europe) verband zal dit in de relevante werkgroepen worden geagendeerd." Op dat vlak wordt er ook nog eens geprobeerd motorrijders te overtuigen van het nut van veilige motorkleding. 

Verkeersveiligheid Motorrijders Foto UDVde  


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal