• Home
  • Motornieuws
  • Tweede actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders

Tweede actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders

In 2010 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het eerste Actieplan verbetering verkeersveiligheid voor motorrijders opgesteld. Het doel van dit actieplan was om het ongevalsrisico per gereden kilometer voor motorrijders te verkleinen en beschreef zeven maatregelen. Deze maatregelen zijn volgens het ministerie nu uitgevoerd en geëvalueerd. Om de verkeersveiligheid van motorrijders (verder) te verbeteren zullen echter nieuwe maatregelen getroffen moeten worden, zo laat het ministerie nu weten. Dit actieplan maakt onderdeel uit van de inspanningen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een nieuw algemeen Strategisch Plan Verkeersveiligheid te schrijven. 

De belangrijkste 7 aanbevelingen in Tweede Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid voor Motorrijders: 

- Voorlichting aan motorrijders en medeweggebruikers. Dit stond ook in het oude plan maar wordt na evaluatie als "niet gereed" bestempeld. 
- Betere detectie van motorrijders door elektronische besturings- en veiligheidssystemen van auto’s. Verbeterde detectie van motorrijders zal in de eisen voor detectiesystemen moeten worden opgenomen.
- Onderzoek naar soortgelijke veiligheidssystemen voor motoren.
- Nog meer onderzoek naar ongevalsfactoren bij motorrijders.
- Meer aandacht voor risicoherkenning bij motorrijdes en stimuleren nascholing. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal onderzoeken hoe het gebruik van een dergelijke nascholingscursus kan worden gestimuleerd.
- Strengere Europese helmnormen, bijvoorbeeld een berperkte geldigheid van de keuring zodat minder met oude helmen wordt gereden. Intentie is om dit te kwantificeren en wellicht de UNECE-normen aan te passen, zodat de productie-datum van de helm of een THT-datum zichtbaar is.
- Nieuw onderzoek naar de zichtbaarheid motorrijders en kijkgedrag automobilisten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal een onderzoek laten uitvoeren naar zichtbaarheid van motorrijders en kijkgedrag van automobilisten.

Het volledige plan is hier te downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/09/17/bijlage-2-actieplan-verbetering-verkeersveiligheid-motorrijders/bijlage-2-actieplan-verbetering-verkeersveiligheid-motorrijders.pdf

Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders 2


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen