Hoger beroep dijkverbod motoren Lingewaard ingetrokken

Het college van B&W van Lingewaard heeft vandaag besloten het hoger beroep in te trekken tegen de beslissing van de rechter om het verbod voor motoren op de dijkwegen in die gemeente te vernietigen. Hiermee lijkt voorlopig een eind te kopen aan de pogingen om motorrijders op de dijkwegen te verbieden, al is door het intrekken van het hoger beroep nu niet door de hoogste rechters vastgesteld dat een dergelijk verbod inderdaad onwettig is. De Gemeente Lingewaard, een verzameling van kleinere woonkernen vlak bij Nijmegen, wordt aan twee zijden begrens door de Waal en de Nederrijn. 

In 2016 stelde Lingewaard een verbod voor motorrijders op de dijken in de gemeente op. Daarmee gingen MAG en KNMV naar de rechter, die uiteindelijk bepaalde dat de afsluitingen illegaal waren en de verbodsborden moesten verdwijnen. Om het recht op beroep open te houden werd er recent pro-forma hoger beroep aangetekend, maar dit wordt dus nu ingetrokken. De (nieuwe) gemeenteraad van Lingewaard heeft aan het college van B&W gemeld dat een hoger beroep politiek wat hen betreft niet zinvol wordt geacht.

Lingewaard dijkverbod motorrijders


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal