Motoren toch uitgezonderd van Duitse winterbandenplicht

Waar in 2010 de Duitse regering nog een winterbandenplicht instelde voor alle motorische voertuigen, is deze voor motoren nu teruggedraaid. De situatie was daardoor ontstaan dat motoren die niet beschikten over winterbanden niet meer de weg op mochten onder winterse omstandigheden, waaronder ijsvorming, winterse neerslag en rijp op het wegdek.

Voor de uitzondering is gekeken naar de beschikbaarheid van banden die geschikt zijn voor winterse omstandigheden. Het ontbreken van voldoende aanbod van deze banden voor diverse voertuigcategorien, waaronder motoren, gaf de doorslag voor het instellen van de uitzondering. De uitzonderingen gelden daarom ook niet alleen voor motoren maar ook voor speciale voertuigen zoals mobiele kraanwagens en invalidevoertuigen. Alhoewel er, voor met name allroad's en scooters, wel winterbanden voor motoren verkrijgbaar zijn, acht de Duitse Bundesrat het onnodig om voor motoren waarvoor geen aanbod van winterbanden is, een toelatingsverbod in te stellen onder winterse omstandigheden. Bovendien zijn er slechts weinig motoren die bij de in de wet bedoelde omstandigheden met een motor de weg op gaan.

Winterbanden motoren

Bronnen:
Statement van Bundesrat
Informatie pagina ADAC
Wettekst op dejure.org


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal