• Home
  • Motornieuws
  • Nog een nieuwe tribune op TT-Circuit Assen: Winterdijktribune

Nog een nieuwe tribune op TT-Circuit Assen: Winterdijktribune

Er komt nu ook een nieuwe Winterdijktribune op het TT Circuit van Assen, die zicht geeft op de GT-bocht en de Ramshoek. De nieuwe tribune vervangt de houten tribunes op het talud en ligt dus naast de in 2005 gebouwde 'zwevende' GT-Tribune. De nieuwe tribune heeft een capaciteit van ruim 9000 zitplaatsen en zal, net als de recent opgeleverde nieuwe Haarbocht Tribune, door LG Architecten uit Rotterdam ontworpen worden. De nieuwe Winterdijktribune moet er nog voor de Dutch TT 2018 staan.  

In 2005 begon het TT-circuit met een groot aantal vernieuwingen aan de tribunes, waarbij tegelijkertijd de legendarische Noordus werd ingekort en het overgebleven terrein als "TT-World" aan een projectontwikkelaar werd verkocht. In de jaren daarop verrezen de enorme tribunes: de nieuwe Geert Timmer tribune bij de gelijknamige chicane en de nieuwe, stadionachtige tribunes bij Madijk en Ossebroeken in de drastisch verkleinde Noordlus. Dit jaar werd de Harbochttribune met 10.000 zitplaatsen aan het einde van het rechte stuk opgeleverd, de nieuwe Winterdijktribune komt net voor het begin van datzelfde rechte stuk. Hierdoor ontstaat een lint van nieuwe tribunes, vanaf de Ruskenhoek staan er nog oude tribunes en kan er ook nog op het grastalud gestaan worden. Eind 2016 kondigde het circuit echter niet alleen de nu genoemde nieuwe tribunes aan, maar ook vernieuwingen voor de Stekkenwal- en De Bult tribunesStekkenwal- en De Bult tribunes, die dus nu zullen volgen. 

De enorme stappen die het TT-Circuit maakt worden deels uit de eigen exploitatie betaald, maar de Stichting Circuit van Drenthe weet ook altijd de nodig overheidssubsidies binnen te halen. De nieuwe tribunes zijn overigens vooral bestemd voor de Dutch TT en de Racing Day, de enige evenementen op het Drentse circuit waarbij alle plaatsen bezet zijn. Klein nadeel van de nieuwe, kolossale tribunes: bij bijna alle andere evenementen zorgen de enorme betonnen constructies voor een wat desolaat beeld.

Winterdijk Tribune 2018 TT Circuit Assen 1

Beeld: LG Architecten, Rotterdam


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal