Ministerie onderzoekt progressief boetesysteem

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzocht de stichting wetenschappelijk onderzoek verkeer (SWOV) twee varianten van een progressief boetesysteem. In een dergelijk systeem wordt de boete bij herhaaldelijke (snelheids)overtredingen in stappen verhoogd. Het onderzoek betrof snelheidsovertredingen die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Er zijn in totaal twee varianten doorgerekend, waarbij verschillende starttarieven en stijgingspercentages zijn onderzocht. SWOV heeft berekent dat een progressief boetesysteem tot wel 30 verkeersdoden (5%) en 400 ernstig gewonden (2%) per jaar kan besparen. Deze effecten zijn gebaseerd op aannames over verbanden tussen gedrag, boetehoogte en de verkeersveiligheid. Het gedragseffect voor veelplegers en zware overtreders is onzeker.

Er kúnnen ook nadelige effecten optreden. Zo kan het bij veelvuldige overtreders tot betalings-/financiële problemen leiden. Betalingsproblemen hebben naast sociale impact tot gevolg dat mensen ongevoelig kunnen raken voor boeteverhogingen en hun gedrag niet aanpassen. Daarom beveelt SWOV aan om, na een bepaald aantal boetes, een persoonlijker aanpak met persoonlijk contact in te zetten.

Minister Blok van Veiligheid en Justitie vraagt de organisaties in de keten - het Openbaar Ministerie (OM), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de politie en de rechtspraak - een uitvoeringstoets te doen naar de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en handhaafbaarheid van een progressief boetestelsel binnen de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat schrijft minister Blok afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarnaast is een impactanalyse gedaan, waaruit blijkt dat het inbouwen van een progressief stelsel in de Wahv aanzienlijke lasten met zich meebrengt voor de betrokken partijen in de keten. In de huidige Wahv worden verkeersovertredingen administratiefrechtelijk met een standaard boete afgedaan en er wordt geen rekening gehouden met recidive, ofwel of een weggebruiker eerder overtredingen heeft begaan. In een progressief boetestelsel wordt juist wel rekening gehouden met recidive en worden weggebruikers hoger beboet naarmate ze vaker de fout in gaan. Bovendien wordt in de Wahv het merendeel van de boetes op basis van kentekenaansprakelijkheid afgedaan. Dat betekent dat ook bij een progressief stelsel in de Wahv de kentekenhouder de hogere boetes zal krijgen en niet per definitie de bestuurder.

Om tot weloverwogen besluitvorming te komen, is volgens minister Blok een uitvoeringstoets van de ketenpartners noodzakelijk. Het is volgens hem van belang dat het OM, het CJIB, de politie en de rechtspraak eerst de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en handhaafbaarheid in kaart brengen. Over de uitkomsten van de uitvoeringstoets wordt de Kamer geïnformeerd.

Politiemotor Nederland foto Yamaha Motor


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal