Verkeersmaatregelen tijdens week TT Assen

Rijkswaterstaat geeft verkeersadviezen en aanwijzingen in verband met de komende verkeersdrukte gedurende de TT Assen van 21 tot en met 25 juni. Bezoekers die via de A28 richting Assen reizen, wordt verzocht de navigatie ter plaatse uit te zetten en de instructies op de tekstkarren langs de weg op te volgen zodat het verkeer zo vlot als mogelijk kan doorrijden. Ook het andere wegverkeer kan met extra reistijd worden geconfronteerd. Weggebruikers wordt dan ook geadviseerd om goed voorbereid op weg te gaan en de actuele verkeersinformatie te volgen.

Motorrijders
Motorrijders vanuit Veendam (N33) en Hoogeveen (A28) volgen de A28 en keren net als voorgaande jaren bij afrit 33 en worden vervolgens via de speciale motorafrit bij afrit 32 naar het TT Circuit geleid. Motoren vanuit Groningen volgen de A28 en worden ook via deze speciale motorafrit bij afrit 32 naar het TT Circuit geleid.

Automobilisten vanuit het zuiden
Automobilisten vanuit de richting Hoogeveen (A28) wordt geadviseerd om vooral gebruik te maken van afrit 30, 31 en 31A. Onderaan de afritten staat het TT Circuit op de bewegwijzering.

Automobilisten vanuit Groningen en de N33
Automobilisten volgen op de A28 vanuit Groningen de plaatsnaam Assen. Bij afrit 32 (Assen) wordt het autoverkeer van de A28 af geleid de Haarweg op. Onderaan deze afrit staat het TT Circuit op de bewegwijzering en kan men het TT Circuit volgen. Vanuit Veendam (N33) geldt hetzelfde. Ook daar worden automobilisten bij afrit 32 van de weg geleid en staat onderaan de afrit het TT Circuit op de wegwijzers.

Zodra de eerste parkeerterreinen vol zijn, gaat Rijkswaterstaat afritten afsluiten en het verkeer omleiden. Dit wordt via de tekstkarren langs de snelweg aangegeven.

Samenwerking
Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in en op de provinciale en gemeentelijke wegen worden de routes naar het TT Circuit beter, dan in voorgaande jaren het geval was, aangegeven. De organisatie van de TT Assen zet daarnaast extra verkeersregelaars in op de toeleidende routes en op de parkeerplaatsen. Tot slot staan op diverse locaties camera's opgesteld om een goed overzicht te krijgen van de actuele verkeerssituatie. Dit alles om het verkeer in goede banen te leiden.

Overige tips
Weggebruikers die Flitsmeister gebruiken, worden op eventuele omleidingen geattendeerd. Tijdens de TT is tevens het Twitteraccount @TrafficTTAssen actief, die weggebruikers voorziet van actuele verkeerstips. Hierbij geldt uiteraard het advies dat deze berichten alleen handsfree uitgelezen worden.

TT verkeer Rijkswaterstaat

Bron en foto: Rijkswaterstaat


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal