Jonge motorrijders meest betrokken bij ongeval

Uit een onderzoek van de Europese Commissie naar motorongevallen binnen Europa is gebleken dat jonge mannen relatief vaak bij ongevallen met motoren betrokken zijn. Het onderzoek gebruikte resultaten uit Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië Sweden Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In totaal zijn 9186 ongevallen met letsel onderzocht. Het vaakst is het een man die letsel overhoudt aan een ongeval met een motor, dit gebeurt in 91 tot 96%. De meeste ongevallen vinden daarbij plaatst in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar. Daarnaast is in Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland ook een piek te zien bij de leeftijd vanaf ongeveer 40 jaar. In Duitsland komen in deze leeftijdscategorie het vaakst ongelukken voor. In 46 tot 67% van de ongevallen is een tegenpartij betrokken. In 42 tot 59% van de ongelukken is dit een personenauto. Ook komen enkelzijdige ongevallen en botsingen met vaste objecten vaak voor. Vooral in Zweden ziet men dit vaak en ook komt daar een enkelzijdig ongeval vaker voor dan een ongeluk met een tegenpartij.

Het vaakst komt een frontale botsing voor, met een aanrijding vanaf de zijkant op een tweede plaats. Ook is in het onderzoek te zien dat ongelukken vaak komen door het rechtdoor rijden, of net juist het manoeuvreren met een val tot gevolg. Daarnaast gebeuren ongelukken het vaakst in het voorjaar en de zomer, en zoals bij alle vormen van transport, het vaakst tussen 15.00 en 18.00 uur. 45 tot 55% van de ongevallen in Zweden en Nederland vonden plaats in het buitengebied, terwijl de andere landen net juist vaker ongelukken in stedelijke gebieden zien. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zelfs 53 tot 60%. In het algemeen komt uit de studie dat ernstige ongevallen op snelwegen niet vaak voor komen.

De verwondingen die het vaakst voor komen zijn de borstkas, ribben en de benen. Maar ook hoofdletsel en letsel aan schouders en armen komen vaak voor. Letsel aan de borstkas of ribben komen het vaakst voor bij een ongeval met een vast object en eenzijdige ongevallen, terwijl beenletsel het vaakst voorkomt bij ongevallen waar een auto bij betrokken is.

De toedracht van een ongeval kan het vaakst worden toegekend aan kijktechniek (40%) of slecht zicht (34%). Op de tweede plaatst komt te hard rijden, of een te hoge snelheid voor de omstandigheden (36 tot 34%). Op de derde plaats staat controleverlies over het voertuig met 25%. Verder zijn slecht uitgevoerde manoeuvres, 25-31%, het verkeerd inschatten van de tegenligger met 23% en roekeloos rijden 23-43% oorzaak van een ongeval.

Bij ongevallen met een dodelijke afloop is in 90% van de gevallen een man het slachtoffer. Alleen in Ierland en Sweden waren er meer dan 10% vrouwen slachtoffer. Ook komt een dodelijk ongeval het vaakst voor in de categorie van jonge rijders en in sommige landen ook in de groep met oudere rijders. Dit laatste komt vooral vaak voor in Centraal Europa. Dodelijke ongelukken komen het vaakst voor in het buitengebied, in het voorjaar en in de zomer.

Motorvangrail


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal