Jan Wilms nieuwe voorzitter KNMV

Na negen jaar voorzitterschap heeft Jan de Geus tijdens de Algemene Ledenvergadering de KNMV-voorzittershamer overgedragen aan Jan Wilms, die als vicevoorzitter al zitting had in het bestuur. De voordracht van Wilms - afkomstig uit de toerhoek van de vereniging en ondertussen ook offroad actief – werd door de vergadering bekrachtigd. Kort na ontvangst van de voorzittershamer mocht Jan Wilms zijn voorganger voor het voetlicht halen en Jan de Geus benoemen tot ‘Erevoorzitter van de KNMV. 

Directeur Patrice Assendelft bracht de vergadering op de hoogte van de voortgang van Projectgroep 2020, die de KNMV binnen enkele jaren de noodzakelijke moderne structuur moet geven. Dit onderwerp zal de komende jaren op alle agenda’s van het nieuwe bestuur prijken. Een prettige bijkomstigheid was het feit dat het jaar 2015 met een positief saldo werd afgesloten, zodat penningmeester Frans de Bruijn een flinke reservering voor de toekomst van de vereniging heeft kunnen maken.

KNMV voorzitter Jan Wilms Jan de Geus

Bron: KNMV


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal