Aantal motordoden daalt met 14,5%

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft donderdag de cijfers gepubliceerd over verkeersslachtoffers. Al tientallen jaren is er een dalende trend in het aantal mensen dat omkomt in het verkeer. Afgelopen jaar is dat aantal echter gestegen naar in totaal 621 doden. Opvallend is daarbij dat ondanks het totaal aantal verkeersslachtoffer toenam met 8,9%, het aantal motordoden daalde met bijna 15%, in vergelijking met het jaar 2014. In 2015 vielen 47 motordoden, waar het in 2014 nog 55 motorrijders betrof. Onder de verongelukte motorrijders was slechts 1 vrouw. De meeste motorslachtoffers vielen in de leeftijdscategorie 20-30 jaar en 40-50 jaar (respectievelijk 27,7% en 29,8%). Het aantal dodelijke slachtoffers in auto ongevallen steeg sterk, van 187 naar 224 (+19,8%).

In relatie tot het totale wagenpark daalde het aantal dodelijke motorrijders van 8,4 slachtoffers per 100.000 ingeschreven motorfietsen naar 7,2 slachtoffers per 100.000 geregistreerde motorfietsen. Bij auto's steeg dit getal van 2,4 per 100.000 naar 2,8 slachtoffers per 100.000 ingeschreven auto's. Verder blijkt uit de gegevens van het CBS dat in Noord-Brabant de meeste verkeersslachtoffers vielen, wat mede veroorzaakt wordt doordat deze provincie het meest uitgebreide wegennet heeft van Nederland. De minste slachtoffers vielen in de provincie Flevoland. Voor wat betreft de tijdstippen van de ongevallen is er over de afgelopen vijf jaar een piek te zien tussen 14 en 15 uur en is te zien dat er meer dodelijke ongevallen gebeuren tijdens de avondspits dan tijdens de ochtendspits. 

Verkeersslachtoffers motoren 2015

Bron: CBS


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal