• Home
  • Motornieuws
  • Motorrijders in Duitsland willen ook wettelijke regeling voor filerijden

Motorrijders in Duitsland willen ook wettelijke regeling voor filerijden

Het Instituut voor Veiligheid van de Motorfiets (IFZ) in Essen roept alle motor- en scooterrijders op om een online petitie te ondertekenen die het passeren van files voor motor- en scooterrijders wettelijk mogelijk moet maken. Momenteel is het rijden door een file op de snelweg voor gemotoriseerde tweewielers niet toegestaan in Duitsland, maar door het aanbieden van de petitie aan het Bundesministerium für Verkehr hoopt het IFZ hier verandering in te brengen.

Elke motorrijder herkent het wel: bij hoge temperaturen met de motor stilstaan in een file waarbij de warmte van het blok opstijgt vergt een hoge fysieke en mentale belasting die een negatief effect kan hebben op de concentratie en daarmee de verkeersveiligheid. Met een aanpassing van de Duitse wegenverkeerswet kan aan deze dagelijkse praktijk een eind gemaakt worden, waarbij rechtszekerheid voor alle partijen geregeld wordt. Een belangrijk argument van het IFZ om het rijden tussen stilstaande files mogelijk te maken, zijn de goede ervaringen die de Europese buurlanden van Duitsland hiermee hebben opgedaan. In Oostenrijk bijvoorbeeld is het filerijden wettelijk toegestaan sinds 1998, evenals in de meeste andere EU-lidstaten. In Nederland is het weliswaar niet verboden, maar is er wel een filegedragscode met bijbehorende spelregels.

Verkeers- en transportdeskundigen in Duitsland zijn het er al jaren over eens dat een wettelijke bepaling voor het passeren van files er al lang had moeten zijn. Dr. Ing. Achim Kuschefski, directeur van het Instituut voor de Veiligheid van de Motorfiets, hierover: "Dit is geenszins een voorkeurbehandeling voor motorrijders, maar een op veiligheid gerichte vervoerbeleid en verstandige maatregel".

Online Petitie
Niet alleen de Duitsers zelf, maar iedereen die de oproep van het FIZ ondersteunt kan de online petitie (ook anoniem) ondertekenen via: www.openpetition.de

Maar, hoe zit dat ook alweer in Nederland met dat filerijden?
Voor motorrijders is het sinds 1991 niet meer verboden om in een file tussen de auto's door te rijden. Omdat passeren op vele manieren mogelijk is, zijn er wel spelregels afgesproken over hoe een motorrijder een autofile passeert. Deze spelregels vormen samen een filegedragscode die door het zogenaamde Motorplatform, met belangrijke organisaties als het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie, KLPD, KNMV, MAG, ANWB, RAI, VVN, CBR en MAG, worden ondersteund.

De spelregels:

1. Gepaste snelheid
Rijdt rustig tussen de file door. Het mag alleen als de file niet harder rijdt dan ongeveer 45 km/u en het snelheidsverschil tussen de motor en de auto die gepasseerd wordt niet meer bedraagt dan 10 km/u. Hoge snelheidsverschillen zijn de belangrijkste bron van irritatie bij automobilisten en zorgen voor gevaarlijke schrikreacties.

2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag
Twee belangrijke manoeuvres waarvan motorrijders hinder ondervinden, zijn:
- bij gaten in de file: automobilisten die opeens van rijstrook wisselen
- bij warm weer: openstaande portieren van auto's.

3. Meerdere motorrijders
Als met meerdere motoren wordt gereden, houd dan ook het hoofd koel en rij rustig achter elkaar tussen de file door. Houd onderling minstens een afstand van twee auto's aan. Kies voor dezelfde doorgang.

4. Naderen file
Bij het naderen van een file houd u via de spiegels rekening met achterop komend verkeer dat niet tijdig snelheid vermindert. Verminder zelf geleidelijk aan de snelheid en waarschuw achterop komend verkeer met alarmlichten (of remlicht). Om verwarring bij automobilisten te voorkomen gebruikt u geen richtingaanwijzers of alarmlichten als u tussen de file doorrijdt. Bij snelwegen met meer dan twee rijstroken, kiest u positie tussen de twee meest linkse rijstroken.

5. Stoppen in de file
Als u als laatste in de file staat, gebruik dan alarmlichten of remlicht om duidelijk aan te geven dat u met uw motor achter de file staat. Soms merken automobilisten wel de file op, maar niet de motor achter de file. Houd voldoende afstand van de voorganger en probeer zo mogelijk in te voegen tussen de wachtende auto's. Daar is het veiliger.

6. Einde file
Zodra de file weer op gang komt, voeg dan in op de rijstrook tussen de auto's. Gebruik hierbij tijdig - dus voor het invoegen - de richtingaanwijzer.

Waar mag een motorrijder niet rijden?
Het passeren van de file is in principe toegestaan. Bij het inhalen moet u er wel rekening mee houden dat u geen gebruik maakt van:

- vluchtstrook: de strook uiterst rechts van de rijbaan, bedoeld voor hulpverlening.
- redresseerstrook: de asfaltstrook tussen de linker rijstrook en de linker vangrail; hier ligt veel vuil.
- doelgroepstrook: weggedeelten bedoeld voor bussen, vrachtverkeer of trams.
- verdrijvingsvlak: vlak met schuine strepen (bij overgang naar minder rijstroken.
- puntstuk: witte wegmarkering (ook wel 'taartpunt' genoemd).

Petitie filerijden 620x322

 


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen