Minister Opstelten wil verkeershufters harder aanpakken

In een brief aan de tweede kamer maakt Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, bekend dat hij voornemens is om per 1 januari 2015 een aantal zogenaamde 'hufter' verkeersovertredingen uit de wet Mulder te halen en deze voortaan binnen het strafrecht te laten vallen. De zogeheten hufterovertredingen worden tot op heden administratief met een standaardboete afgedaan zonder dat deze worden gedocumenteerd en bij een volgende overtreding mede bepalend zijn voor de hoogte van de op te leggen boete of zelfs celstraf. Het overbrengen van hufterovertredingen naar het strafrecht heeft een aantal voordelen voor de wetgever. In de eerste plaats kan er niet meer anoniem een boete worden betaald en zullen deze verkeersovertredingen opgeslagen worden in justitiële documentatie. Door deze registratie is het bovendien mogelijk om, anders dan bij de wet Mulder, rekening te houden met iemands verkeersverleden. Een bestuurder die zich eerder schuldig heeft gemaakt aan verkeersovertredingen kan rekenen op een strengere aanpak omdat het strafrecht meer mogelijkheden biedt tot het opleggen van sancties dan de administratieve sanctie die de wet Mulder kent.

Bij de keus welke verkeersovertredingen als huftergedrag moeten worden gezien en onder het strafrecht gaan vallen gelden de criteria: opzet en potentieel gevaar met mogelijke gevolgen voor overige weggebruikers zoals: niet stoppen voor een stopteken van de politie of diens aanwijzingen opvolgen, inhalen van voertuigen vlak voor een zebrapad, onnodig op een vluchtstrook rijden of negeren van een rood kruis op de snelweg. De nu al onder het strafrecht vallende verkeersovertredingen als meer dan 30 km/uur te hard rijden, het rijden met een niet geldig rijbewijs, het maken van een wheelie en meer dan 6 dB(A) teveel geluid produceren gaan onder een nieuwe recidiveregeling veelplegers vallen. Lichte(re) verkeersovertredingen blijven onder de wet Mulder vallen.

Aangezien de PvdA, VVD en het CDA zelf hebben gepleit voor een hardere aanpak van veelplegers in het verkeer zullen de voorstellen van Opstelten hoogstwaarschijnlijk ongeschonden door de tweede kamer komen en zal de wetsaanpassing per 1 januari 2015 van kracht worden.

 Ivo Opstelten

Tekst: Dirk van het Hekke, Bron: brief Ivo Opstelten, minister van Verkeer en Justitie

 


Share

Laatste Nieuws

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen