• Home
  • Motorbranche
  • Tijdelijke volledige verkoopstop Kawasaki in Europa door weekmakers plastic

Tijdelijke volledige verkoopstop Kawasaki in Europa door weekmakers plastic

Vanaf vanmorgen 7 juli 2020 om 00:00 uur heeft Kawasaki Motors al haar verkopen in heel Europa stilgelegd, wegens een mogelijk probleem met een Europese regulering omtrent weekmakers in kunststof, zo is intern en aan dealers medegedeeld. Mogelijk overtreedt Kawasaki de Europese REACH wetgeving, die gaat over de "registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen". Het zou met name draaien om een aanvulling van de wetgeving, die in 2018 van kracht werd inzake het gebruik van beperkingen van zogenaamde ftalaten of weekmakers bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), dibutylftalaat (DBP), benzylbutylftalaat (bbp) en diisobutylftalaat (DIBP). Het gebruik van deze ftalaatesters werd aan banden gelegd omdat ze mogelijk de volksgezondheid kunnen schaden, al lijkt dat vooral om kinderspeelgoed en voedselverpakkingen te gaan. 

De verkoopstop geldt voor alle Kawasaki producten, dus niet alleen motorfietsen, maar ook jetski's en quads. Onderdelen en accessoires mogen nog wel verkocht worden, maar het ligt voor de hand dat dit niet geldt voor producten waarin plastic is verwerkt, dus waarin de verboden stoffen aanwezig zouden kunnen zijn. Voor motorfietsen en andere producten die al verkocht zijn, maar niet door de klant in otvangst genomen, geldt vermoedelijk een uitzondering. 

De verkoopstop is een enorme klap voor Kawasaki en al haar dealers. Momenteel wordt op alle vlakken onderzocht wat het probleem precies is, in welke producten mogelijk de verboden ftalaten bevatten. Het is daardoor nog niet in te schatten wat de precieze gevolgen van de verkoopstop zijn en hoe lang deze zal duren. De acute verkoopstop duidt erop dat men bang is voor vergaande sancties vanuit de Europese overheid. Om deze sancties en mogelijke juridische problemen te voorkomen, heeft Kawasaki Heavy Industries ervoor gekozen de verkoop van alle producten per direct stil te leggen. 

Update 8 juli 2020: Kawasaki hervat verkoop na Europese salesstop


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal