The Rewire: nieuw strategisch plan Harley-Davidson

Harley-Davidson komt met een nieuw strategisch plan voor de aankomende periode met de naam 'The Rewire'. De aankomende maanden zal dit plan verder uitgewerkt worden, om uiteindelijk tot een nieuw 5 jaren plan te komen. Op dit moment is echter al wel duidelijk dat het doel van 'The Rewire' is om met name de complexiteit van de organisatie terug te dringen. Hierdoor moet het mogelijk worden om beslissingen sneller te kunnen nemen, iets wat volgens tijdelijk CEO Jochen Zeitz in de aankomende periode belangrijk wordt vanwege de impact die het Corona virus heeft op de organisatie.

Het vorige strategische plan 'More Roads to Harley-Davidson', dat is opgezet door oud CEO Matt Levatich en zou moeten lopen tot 2022, zal niet volledig terzijde geschoven worden. Harley-Davidson geeft aan dat 'The Rewire' de belangrijkste elementen uit 'More Roads' zal meenemen, maar dat er meer focus komt op de markten en producten waar groei en winst te vinden zijn.
In de praktijk komt het er op neer dat Harley-Davidson meer focus zal leggen op de kracht van het merk zelf. Daarnaast komt er prioriteit op de markten waar het Amerikaanse merk al sterk is, waarbij er wel gekeken wordt hoe er nieuwe rijders aangetrokken kunnen worden. Hierbij wordt er met name gelet op de sterke positie die Harley-Davidson al heeft in Amerika.
Dit hopen ze te bereiken door verder te bouwen op de al bekende modellen, om zo oude klanten bij het merk betrokken te houden. Terwijl de nieuwe modellen die gericht zijn op de nieuwe jongere klanten niet vergeten worden. Harley-Davidson spreekt dan zelf over adventure, tour-, en elektrische modellen. Duidelijk mag zijn dat dit betrekking heeft op de Pan America, Bronx en LiveWire. Er wordt echter met geen woord meer gesproken over de introductie van een lichter model zoals de 338 die in samenwerking met Qianjiang gemaakt zou gaan worden. Mochten er nieuwe modellen geïntroduceerd worden, zullen de lanceringen eenvoudiger zijn en plaats vinden in overeenstemming met het motorseizoen.
Om de kracht van het merk verder uit te bouwen wordt er een nieuw plan opgezet om onderdelen, accessoires en merchandise meer winstgevend te laten zijn. Hiervoor worden de mogelijkheden in de onlinemarkt verbetert en dienen deze zaken beter aan te sluiten op de strategie van de Harley-Davidson modellen.
In het tweede kwartaal moet er meer duidelijk worden over hoe 'The Rewire' exact vorm krijgt. Harley-Davidson geeft namelijk aan ook dingen te willen veranderen in de organisatiestructuur, waarbij er ook nieuwe regionale structuren zullen worden opgezet.

Op dit moment bevind Harley-Davidson zich in zwaar weer vanwege Corona. Zo zag het Amerikaanse merk zichzelf genoodzaakt om te korten op salarissen en ziet het de verkopen wereldwijd flink dalen. Door middel van 'The Rewire' als strategisch plan hoopt Harley-Davidson weer stabiele cijfers te noteren terwijl het uit de Corona-crisis komt.


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal