Gerechtshof: geen volle BPM meer bij import schadevoertuig

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep bepaald dat de Belastingdienst over voertuigen met essentiële schade, die als zodanig een WOK-status kriijgen bij import, niet pas BPM mag berekenen na herstel. Dit scheelt flink bij (grijze) import van een voertuig met flinke schade, omdat de BPM vanaf nu over de waarde van het schadevoertuig berekend moet worden, in plaats van over het deels herstelde motorvoertuig. Tot nu toe was het zo dat de RDW bij import van een een schadevoertuig met zogenoemde WOK-status (‘Wacht Op Keuring’), pas een fiscaal akkoord afgaf ná herstel van de essentiële gebreken. Dit betekende dat de BPM dan betaald moest worden over de waarde na herstel, in plaats van de waarde als schadevoertuig. Het Gerechtshof oordeelt nu dus dat dit in strijd was met het Europese recht. De importeur van een schadevoertuig procedeerde hierover tot in hoger beroep bij het Gerechtshof, wat nu alleen nog bij de Hoge Raad betwist kan worden. 

Het te importeren motorvoertuig van de betrokken zaak (een auto) werd in onbeschadigde staat getaxeerd op € 8864, maar door de schade zou de werkelijke handelswaarde op dat moment maar € 1714 zijn, waardoor het BPM-bedrag dan 438 euro zou worden. Echter, omdat er door de RDW bij import een WOK-status werd afgegeven, werd de BPM pas bepaald na het oplossen van de 'essentiële gebreken', die nodig waren om het voertuig op de openbare weg toe te staan. Het te betalen BPM-bedrag steeg daardoor naar 1967 euro. Dat wordt nu dus teruggedraaid, de uitspraak scheelt de importeur hierdoor 1484 euro. 

Motoren van minimaal drie maanden oud met minimaal 3000 kilometer op de teller kunnen als gebruikt  worden geïmporteerd, waarbij er dan verschillende manieren zijn om de rest-BPM te berekenen volgens een dalend percentage, als gevolg van afschrijving of handelswaarde. 

Onder de afbeelding de samenvatting van de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. 

Schade motorfiets WOK import BPM

BPM; invoer gebruikte auto met essentiële gebreken.
Door de werkwijze die wordt gevolgd door de Inspecteur en de RDW – te weten dat bij een zogenoemde WOK-auto (‘wacht op keuring’) een fiscaal akkoord slechts wordt afgegeven ná herstel van de essentiële gebreken, dan wel vóór herstel van de essentiële gebreken maar dan uitsluitend indien aangifte wordt gedaan voor het volledige bedrag van de bruto BPM – wordt een in te voeren auto met een WOK-status anders behandeld dan auto’s die al op de Nederlandse markt worden verhandeld met een WOK-status. Niet uitgesloten kan worden in een dergelijk geval dat een ingevoerde gebruikte auto in bepaalde gevallen is onderworpen aan een hogere belasting dan de belasting die nog rust op de waarde van gelijksoortige, reeds op het nationale grondgebied geregistreerde auto’s. De door art. 8, lid 3, Uitvoeringsregeling BPM opgeworpen belemmering is dan ook in strijd met het Unierecht. 

 


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen