• Home
  • Motorbranche
  • Voorzitter RAI Vereniging: 30 km/uur de norm in bebouwde kom

Voorzitter RAI Vereniging: 30 km/uur de norm in bebouwde kom

RAI Vereniging, de nationale organisatie van (voornamelijk) auto- en motorfietsfabrikanten, wil dat 30 km/uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Op die manier wil zij het aantal slachtoffers in het verkeer verder terugdringen. Volgens voorzitter Steven van Eijck levert verlaging van de maximumsnelheid niet alleen winst op voor de verkeersveiligheid, maar beperkt het ook de geluidsoverlast. Van Eijck doet deze onverwachte oproep vanavond tijdens het jaarlijkse RAI Mobiliteitsdiner van RAI Vereniging in Den Haag. Onverwacht, omdat Van Eijck de voertuigindustrie vertegenwoordigt, waarvan een dergelijke oproep niet direct te verwachten is. 

RAI Vereniging behartigt de belangen van 700 fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto's, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen. Normaliter steunt de RAI haar leden juist door te lobbyen voor het verlichten van regels of het stimuleren van (bjjvoorbeeld) verkeersdoorstroming, maar blijkbaar wordt er nu een andere weg ingeslagen, die van verkeersveiligheid. 

Het verlagen van de maximumsnelheid moet volgens Van Eijck gepaard gaan met maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan 30 km/uur wordt gereden. Van Eijck: "Als je het doet, doe het dan ook goed". In de praktijk blijkt dat in veel 30 km/uur gebieden toch te hard wordt gereden en dat de politie op locaties waar de weginrichting niet noopt tot snelheidsvermindering, onvoldoende handhaaft, aldus de RAI. "Om de doorstroming op belangrijke ontsluitingswegen in de stad niet te belemmeren, moeten we op die belangrijke plekken 50 km/uur of soms 70 km/uur in stand laten, aldus de RAI-vereniging voorzitter, die in november 2018 nog herkozen werd voor een tweede bestuurstermijn van vier jaar. 

Link: lees het hele RAI persbericht met de uitspraken van Van Eijck: https://mtrn.ws/RAI30km 

Steven van Eijck Foto RAI

Foto: RAI Vereniging


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen