Geen doorstart Van der Heijden Motors Den Bosch

Er komt geen doorstart of overname van de in oktober failliet verklaarde motordealer Van der Heijden Motors in 's Hertogenbosch, zo blijkt uit rechtbankverslagen van de curator. Hiermee komt er dus defintief een einde aan de lange geschiedenis van het Brabantse motorbedrijf, dat al langer dan 100 jaar bestond. De curator zelf is onbereikbaar voor verdere toelichting, maar in het verslag voor de rechtbank legt curator Willemsen van advocatenkantoor LXA uit waarom een doorstart niet lukte. 

De curator is met een aantal partijen in onderhandeling geweest om een doorstart op locatie te realiseren met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Partijen hebben hiervoor rustig de tijd genomen omdat het in dit jaargetijde rustig is in de motorbranche. Uiteindelijk is het niet tot een doorstart gekomen. Reden hiervoor is gelegen in de omstandigheid dat geen van de potentiële doorstarters, na doorrekenen van de cijfers, (waarbij de cijfers van gefailleerde zelf de basis vormden), ervan overtuigd was dat op de huidige locatie een rendabel (genoeg) motorbedrijf mogelijk was. Daarnaast gaven diverse importeurs (Suzuki en Yamaha) aan niet meer met een doorstarter in zee te willen. Enerzijds omdat andere dealer(s) uitverkoren werd(en), anderzijds omdat men een andere manier van distributie van hun producten nastreeft. 

Voor zover ons bekend was Van der Heyden (ook bekend als Vd Heyden) onder andere dealer van Kawasaki en Yamaha, maar dit terzijde. Het rechtbankverslag geeft ook meer duidelijkheid over de oorzaak van het faillissement van de ogenschijnlijk goed lopende motorzaak, die in 2015 nog naar een nieuwe locatie was verhuisd. Als hoofdoorzaak wordt de noodzakelijke inruil van motoren genoemd, waardoor de winst en liquide middelen grotendeels in de occasionvoorraad terecht kwamen. 

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat het faillissement met name is veroorzaakt door de verslechterende markt van gebruikte motoren en scooters. Ondanks het feit dat gefailleerde verbeterde omzetten en winst- en verliescijfers liet zien in de afgelopen jaren, ging de liquiditeit achteruit. De winst en de liquide middelen zaten in de voorraad gebruikte motoren en scooters. Waar gefailleerde bij de verkoop van een nieuwe motorfiets de leverancier direct moest afrekenen, ontving zij veelal van de koper een gebruikte motorfiets waarvan de prijs in mindering strekte op de koopprijs. De liquiditeit van gefailleerde liep aldus juist door de toegenomen verkoop van nieuwe motorfietsen en scooters achteruit. De curator heeft dit fenomeen onderzocht, mede tegen de achtergrond dat gefailleerde al sinds jaar en dag haar bedrijfsvoering op deze manier voerde, en komt tot de conclusie dat veel kopers van motoren de aanschaf van nieuwe machines als gevolg van de crisis hebben uitgesteld en, nu het economisch beter gaat, een nieuwe machine willen en geen gebruikte. Vanuit de markt werd zulks bevestigd. 

Als grootste schuldeisers blijven twee banken over: Van Lanschot Bankiers heeft een vordering van € 494.657,29 en de ING Bank van € 50.813,17 bij de curator gemeld. Daarnaast claimt de belastingdienst nog € 54.314,- en willen de zogenaamde concurrente (kleinere) crediteuren samen nog € 733.600,23 zien. Er staan nog 39 motoren en motorscooters op de lijst voor uitlevering. Op de planning staat nu de "verkoop van de activa van gefailleerde", wat waarschijnlijk tot een veiling of uitverkoop zal leiden. Qua dealerschappen werd het Kawasaki-dealerschap recent overgenomen door Vos Oss in het nabijgelegen Oss.

VDHeydenMotors DenBosch


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal