22 procent minder examens motorrijbewijs in 2014

In de eerste zes maanden van 2014 werden er door het CBR 22,7 procent minder aanvragen voor het eerste Motorexamen Verkeersdeelname (AVD) geregistreerd. Waar in de eerste helft van 2013 nog 9542 examens werden aangevraagd, daalde dit in 2014 naar 7373 aangevraagde rijexamens voor het motorrijbewijs. Hiermee wordt de vrees van de motorbranche bewaarheid; de nieuwe, ingewikkelde rijbewijswetgeving zorgt voor een daling in de aanwas van nieuwe motorrijders.

In 2013 was het aantal examens ook al flink gedaald, maar, dit was een logisch gevolg van de hausse aan examens voor het ingaan van de zogenaamde "Derde Europese rijbewijsrichtlijn". Veel jongeren haalden nog snel een motorrijbewijs, waardoor ze het ingewikkelde en relatief dure stappensysteem ontliepen. Nu moet echter geconstateerd worden dat de toen ingezette daling blijvend is; het nieuwe systeem is dermate omslachtig en duur dat veel toekomstige motorrijders afhaken. De kans bestaat nog wel dat meer jongeren wachten tot ze 24 jaar oud zijn geworden, dan kan in één keer een volledig A-rijbewijs gehaald worden.

lesmotor motorrijbewijs-AVB-examen


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen