Nimag Suzuki voegt auto's en motoren samen

De mobiliteitsbranche verandert snel. BV NIMAG, deel uitmakend van de Louwman Group en o.a. importeur van Suzuki, speelt hierop in door haar organisatiestructuur per 1 september jl. aan te passen. De meest in het oog springende verandering betreft de kanteling van de huidige businessunit structuur naar een functionele structuur. Hierin stuurt Algemeen Directeur Ted van Dam drie functionele clusters aan:

- Sales (geleid door General Manager Robert Landman)
- Operations (geleid door General Manager Marten Loedeman)
- Marketing (geleid door Ted van Dam)

Identieke processen en taken worden voortaan gecombineerd over de diverse productgroepen heen. Er bestaat daarbij dus geen strikte scheiding meer tussen sales en after sales of tussen auto's, motorfietsen en buitenboordmotoren. De efficiency die hierdoor wordt verkregen in combinatie met de invoering van een nieuw IT systeem, stelt BV NIMAG in staat om haar dealernetwerken beter te ondersteunen en om steeds snel en adequaat te kunnen inspelen op de marktomstandigheden.

Nimag-Suzuki-Vianen

Bron: BV Nimag (Suzuki Nederland).


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen